Header

Mitt Aspergers syndrom

Jag fick min diagnos den 21 december 2011.
Jag fick veta varför var mitt liv som den var och fick att förklara många situationer jag hamnade i tidigare. Jag blev mobbad i skolan ofta för att jag var annorlunda och konstig. Jag har haft några relationer, och äntligen nu vet jag varför ingen av dessa relationer fungerade. Människor säger ofta om mig att jag är en diplomatisk, tyst, smart, blyg och tillbakadragen  person.
Det var väldigt positivt att få veta att jag har AS. Nu när jag vet mina svårigheter kan jag försöka anpassa mitt liv så jag skulle fungera bättre i vissa situationer. Tiden är viktig och det blir katastrof om något förstör mitt schema och mina rutiner.
Tyvärr händer det ändringar i livet hela tiden, varje dag. Detta gör att jag blir ofta deprimerad. Jag har flyttat till mitt eget lägenhet med stödboende och får mycket hjälp ifrån stödboende. Stödboende gör mitt livet lite lättare och framförallt får jag hjälp med att kommunicera med myndigheterna. Jag är väldig rädd för människor och har svårt tex. att gå och handla till stormarknaden pga där finns för mycket människor. Människor betyder för mig nya situationer, ändringar, kaos, ögonkontakt, krock i mitt schema, med andra ord inget jag gillar.
Jag gillar att promenera i naturen där som inte finns mycket människor.
Jag har inga vänner, pga jag är rädd för förändringar, spontana saker och överraskningar. Och jag trivs bäst om jag är ensam, men självklart skulle jag behöva ibland att prata med någon, men bara vid behov.

Genom utredningen fick jag veta mina svårigheter och mina styrkor.

Mina styrkor:

Hög begåvning
Mycket god logisk förmåga
Språklig begåvning (har på kort tid lärt mig svenska)
Arbetar bra när det är en tydlig struktur

Mina svårigheter:

Social interaktion
svårigheter att förstå och läsa av andra människor
vet inte vad jag ska säga och göra när jag är med andra, det blir missförstånd
Ögonkontakt
bristande förståelse för sociala relationer, vad de innebär

 

… inga vänner – hög begåvning – föredrar ensamhet – behov av rutiner – hamnar lätt i konflikter pga missförstånd – intressen – datorer – vill ha distans till människor –ögonkontakt –  har en stark intergritet – tycker om fysik, mattematik och problemlösningar –vill alltid vara väla förbered – tycker inte om överraskningar –tydliga instruktioner… Aspergers syndrom .. . Jan Gajdosik

1